English
يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: دکتر جمال بیضاء                 

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیکی1 :J.Beiza@iaushab.ac.ir

 پست الکترونیکی2 :JamalBeiza@gmail.com

دانشجویان دکتری
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.